Coaching


'Coachen' in het woordenboek staat voor:

- het stimuleren om doelen te bereiken,

- het ontwikkelen van competenties, vaardigheden en talenten,

- het begeleiden van anderen,

- opleiden, trainen, oefenen, harden.

 

In de ontwikkeling van een speler dient de coach bepaalde kwaliteiten te bezitten. De problemen die spelers ervaren zijn steeds van ofwel technische ofwel mentale aard. De kwaliteiten van een 'totale' coach dienen hiervoor dus de nodige oplossingen aan te reiken.