Mental Game


Prosnooker wil met dit hoofdstuk het belang onderstrepen van de mentale factor als 1 van de belangrijke sleutels, zoniet de belangrijkste sleutel, tot succes.

Het mentale aspect kan je kaderen in een soort van (her)programmatie waarbij je in alle stadia van jouw progressie werkt aan een zeer positieve en doelgerichte ingesteldheid en manier van aanpak. Dit start al bij de voorbereiding en straalt verder door naar trainingen en wedstrijden. Maar uiteindelijk komt het allemaal terug op 1 en dezelfde factor ... dat ben jij zelf, die zich als mens en als sporter lichamelijk en geestelijk voorbereidt om een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten.

 

Oké horen we je al denken. Maar iemand die op amateur niveau  speelt; die heeft dat toch niet nodig, of wel? Niets is minder waar. De grootste oorzaak van falen aan de tafel is terug te vinden in de mentale voorbereiding. 'If you fail to prepare, you are preparing to fail.' Veel fouten vinden hun oorsprong in ingesteldheid, attitude en manier van denken; dit zowel bij amateurs als gevorderden. Bij professionals zie je dat iets minder omdat zij als geen ander weten dat de ingesteldheid aan de tafel gewoon 'bij elke bal' goed moet zijn om de juiste resultaten neer te zetten.

 

In dit hoofdstuk halen we enkele onderwerpen aan en schuwen we ons niet om jou een inkijk te geven in de mentale keuken in de sportwereld.