Algemene informatie

Doorheen de jaren hebben we eigenlijk alles de revue zien passeren. Prosnooker zelf stelt de speler centraal. Het belang om zich verder te ontplooien met wat een speler krijgt aangereikt is voor ons zeer belangrijk. De foto op deze pagina omvat het eigenlijk helemaal. Maar toch lichten we hier even onze visie toe door enkele probleemgebieden aan te halen ...


kennis van zaken ...

In het moderne coachen moet een coach weten waarover hij praat. Een coach met inzicht en doorzicht in het technisch functioneren van een speler is een prioriteit, zonder daarbij de mentale benadering uit het oog te verliezen. Want die staat eveneens centraal. Hij dient te zien, te voelen en te luisteren naar wat er op tafel gebeurt; en dit vanuit een motivatiekracht en positieve ingesteldheid.

 

'Eigen verworven kennis' en 'putten uit ervaring als speler' kunnen hierbij in sommige gevallen ontoereikend zijn.  'Ja, nu mis je de pot. Probeer nog eens opnieuw.' is onvoldoende. Een speler wil weten wat er fout loopt. Een probleem dat zich uit, kan soms veroorzaakt worden door een aaneenschakeling van factoren die hun oorsprong hebben in 1 oorzaak. Dus een begeleider/coach moet in staat zijn om verbanden te zien en hierbij haarfijn de oorzaak van het probleem te duiden.  Tevens dient de coach te beseffen en aan te voelen dat 2 spelers met een gelijkaardig probleem niet steeds op dezelfde manier verder kunnen geholpen worden. Doodleuk knip- en plakwerk zou mooi zijn, maar is het in de praktijk niet.

 

betrokkenheid ...

'Betrokken zijn' is een verbinding aangaan met iemand. Dit kan op 100 manieren. Je kan dit laten zien door te luisteren wat men te vertellen heeft, door maatwerk te leveren, door je te engageren, door op de kleine details te letten, door simpel aandacht te geven, door vragen te stellen, enz.

De problemen waar een speler mee worstelt op sportief en mentaal vlak, dienen tegelijkertijd ook de problemen van de begeleider/coach te zijn.  Prosnooker is van mening dat iedere speler die om hulp komt vragen, de nodige aandacht verdient aan de tafel. Een coach dient te 'geven' aan de speler. Een coach die van nature 'neemt' en niet 'geeft' werkt te zelfgericht en wordt ontsierd door ego.


 

AANBOD  (zowel voor spelers als begeleiders)


Ook hier zijn er verschillende opties waardoor Prosnooker je op weg kan helpen:

 

- jouw evalueren tijdens trainingssessies en dit samen evalueren,

- werken aan inzicht in techniek en intermenselijke aspecten,

- verder ontwikkelen van jouw stijl als speler of begeleider.

 

Mocht je hierover meer vragen hebben, willen wij je graag ofwel in een club of privaat hierin verder helpen.