Structuur VSF


De Vlaamse Snooker Federatie (VSF) is een vzw die is ontstaan nadat de BBSA (Belgian Billiards and Snooker Association) werd opgesplitst in 1997 in een Vlaamse en een Waalse tak. Zij wordt door Bloso en de Vlaamse Overheid aanzien als een erkende sportfederatie.

De structuur binnen VSF wordt vorm gegeven door vrijwilligers van alle provinciën van Vlaanderen; zijnde Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Er wordt voldaan aan de benodigde structurele reglementering, hierbij verwijzend naar een Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur.  (betreffende websites zie 'Starters -Informatiekanalen')

 

Iedere provincie heeft een quasi gelijkaardige aanpak en werkwijze wat betreft organisatie, financiën en reglementering. Deze uniforme aanpak kadert in de regelgeving die vanuit de Vlaamse Overheid wordt opgelegd om als overkoepelende organisatie in aanmerking te blijven komen voor erkenning en subsidies.

 

MISSIE VSF

 

Snooker heeft een zeer volks karakter en zowel professioneel als recreatief wordt het over de hele wereld gespeeld door mensen die afkomstig zijn uit alle lagen van de bevolking. Naast een 'doe-sport' is snooker ook een 'kijk-sport'. Zijnde een niet-fysiek-zware 'topsport' is het zelfs één van de meest bekeken sporten ter wereld en mede daarom wordt steeds een zeer breed publiek bereikt.

De VSF stelt zich daarom als missie om zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te zetten tot vooral een actieve beoefening van de snookersport en dit zowel recreatief als competitief.

 

Snooker moet op een efficiënte en professionele manier worden bevorderd en verder uitgebouwd waardoor talentvolle jongeren en topsporters zoveel mogelijk kansen worden geboden om zich ten volle te kunnen ontplooien.