Algemene informatie

Daar sta je dan. Goed gespeeld, maar net weer verloren. Je dacht alles onder controle te hebben, maar het lukte je wederom net niet. Hoe komt dat? Waar ligt de fout? Wat is de oorzaak?

 

Je kan op verschillende manieren naar een wedstrijd kijken. Je kan heel sec de sportbeoefenaars hun sport zien beoefenen, naar punten en resultaat. Maar je kan ook dieper kijken. Naar de wedstrijd in de wedstrijd. Naar hoe de speler omgaat met obstakels, problemen, tegenslag, patronen, emoties, frustraties, druk etc. Een sportbeoefenaar die mentaal weerbaar is zal net die sterkte gebruiken om op heel beslissende momenten het verschil te maken. Het is steeds belangrijk voor de sportbeoefenaar om:

 

- het doel voor ogen te houden (targeting)

- heel bewust en gericht de gedachten te sturen (orientated focussing)

- intens in het 'nu-moment' te blijven (positioning)

- en bij alles positief te denken.

 

Deze opdracht mag je zeker niet onderschatten. Want te snel vervallen we in oude slechte gewoonten, zijn onze denkpatronen ontoereikend en te negatief getint of wijzen we maar al te graag een oorzaak aan buiten onszelf. Sporters die mentaal weerbaar zijn dragen een persoonlijkheid naar buiten uit. Kijk naar jouw grote voorbeelden op tv. Zij benaderen de sport professioneel. Vanaf het moment dat ze dat niet doen halen zij hun niveau niet meer. Het mentale aspect onderbouwt en versterkt hun manier van spelen.


Iedereen kan dit leren. Jij dus ook! Het is een manier hoe je jezelf opstelt, klaar maakt voor de wedstrijd en omgaat met speelsituaties.