Foute voorbeelden


We zien heel vaak dat een foute omgeving ook negatief kan inwerken op het gedrag en het mentale aspect van een sportbeoefenaar. Zo kan er bijvoorbeeld een onrealistisch beeld voorgehouden worden, de speler niet positief gestimuleerd worden of de belangen verschoven worden naar korte-termijn-denken, eerzucht, geldbejag enz.  

 

Een juiste omgeving werkt op een positieve stimulerende manier. Het goede voorbeeld zien lokt uit dat je goed gaat handelen of uitvoeren. En als je tegelijkertijd hier nog eens op een open, constructieve manier met elkaar over kan praten, heb je een ideaal klimaat om te groeien.

 

Je omringen met foute voorbeelden of foute invloeden is in alle opzichten slecht voor jouw verdere groei.

Dit kan invloed hebben op hoe jij je als persoon profileert, gedraagt en hoe je gaat denken. Het kan zelfs jouw progressie beïnvloeden omdat je in de waan bent dat dit ok is. Je hebt mogelijk zelfs andere gewoonten overgenomen.

Als je dan uiteindelijk toch beseft dat er ergens iets niet klopt en het anders moet, duurt het daarna nog wel even. Ten eerste vergt het al moed om een andere weg te gaan. En vervolgens zal je van bepaalde ideeën en gedachten moeten afstappen en anders moeten gaan handelen. Durf jezelf en anderen dus steeds in vraag te stellen. Ja, zelfs wat wij hier op deze site schrijven om jou te informeren.

 

We kunnen een hele reeks voorbeelden voorleggen, maar laten we het hier heel eenvoudig houden en het stun shot (blokkeerstoot, stopbal) nemen als voorbeeld. Al decennia lang wordt het stun shot gelinkt aan het stoten in het midden van wit of er net onder. Al decennia lang wordt dit zo geschreven in allerlei snookerhandleidingen, waardoor het bij de modale snooker speler (of beginnende speler) als feit wordt aangenomen. Wat is een stun shot?

 

Een stun shot is een stoot waarbij de witte bal vertrekt met backspin. Deze backspin vermindert door frictie met het laken. Net voordat de bal overgaat van backspin naar een voorwaarts rollen ervaart deze een neutraal moment. Als de witte bal op dat moment de doelbal raakt, heb je een stun shot gespeeld. Bij een vol contact met de doelbal zal de witte bal stoppen.

Sta eens stil bij de plaats van instoot. Wat gebeurt er als je heel laag gaat stoten in de witte bal? Wordt dit dan een trekstoot? Als de witte bal na contact met de doelbal nog backspin heeft wel. Maar als je zachter gaat stoten niet. Door minder stootkracht te gebruiken gaat deze spin minder lang in de bal blijven waardoor deze ook perfect als een stun shot kan gespeeld worden. Het enige waar in je moet voorzien is dat de backspin net is uitgewerkt op het moment van contact met de doelbal.

 

Dus eigenlijk zouden we in al die handleidingen over snooker, die de laatste 30 jaar geschreven zijn, moeten lezen dat bij een stun shot de witte bal dient aangespeeld te worden in het onderste gedeelte van de bal, en dat de hoogte dient aangepast te worden aan de stootkracht die gebruikt wordt. Doe je dat net onder het centrum zal je harder moeten stoten omdat er minder backspin is en deze dus ook sneller uitgewerkt is. Stoot je laag moet je minder stootkracht gebruiken omdat er veel meer backspin in.

Feit is wel dat, hoe sneller het laken (vooral bij de professionals), hoe  hoger je dient te stoten omdat de backspin langer in de witte bal aanwezig blijft. 

 

Nog niet mee? Dan tonen we dit aan via de ontleding van het rolpatroon van de witte bal als deze onderaan wordt aangestoten.

 


De bal vertrekt met veel backspin welke door de frictie van het laken vermindert, totdat er het 'neutrale moment' aankomt dat er geen backspin of voorwaartse rol in de witte bal zit (middelstel bal). Tot aan dit moment heeft de witte bal steeds geschoven over het laken. Als dit neutrale moment is gepasseerd, zal deze overgaan naar rollen.

 

Bij een stun shot wordt de doelbal geraakt op het moment dat de witte bal geen achterwaartse of voorwaartse intentie heeft (middelste bal). Als speler bepaal jij zelf welke stootkracht en positie in wit je hiervoor gebruikt, rekening houdend met bijvoorbeeld nog andere factoren zoals de speelafstand tussen wit en de doelbal, en de lengte van de looplijn van de witte bal naar de volgende positie.


Er zijn nog veel spelers die denken dat de blokkeerstoot (stunshot) zo wordt genoemd omdat de keu bij het contact niet door wit mag gaan. Hier zou de keu dus in haar beweging afgeblokt worden van zodra de witte bal wordt geraakt.  Dit is dus fout. De keu gaat gewoon door de bal zoals anders.

Anderen denken dat het deze benaming verkrijgt omdat de keu de witte bal in het midden aanstoot (zonder directe spin voorwaarts of achterwaarts. Dit is eveneens fout.

De benaming 'blokkeerstoot' of 'stunshot' of 'stopbal', net zoals bij de benaming van alle andere stoten, wordt gevormd door wat wit doet nadat de doelbal wordt geraakt.


Bij vol bal contact:


- indien wit (vlot) verder rolt heb je een run gespeeld,

- indien wit bij een positieve stoot inhoudend en minder ver rolt heb je een stun run through gespeeld,

- indien wit stopt heb je een stun gespeeld,

- indien wit een beetje terug komt heb je een stun screw gespeeld,

- indien wit (vlot) terug komt heb je een screw (trekstoot) gespeeld.


Dit zijn meteen ook de 5 basisstoten die je als speler dient onder de knie te hebben.