negativiteit


NEGATIEF DENKEN = self-destruction

 

De belangrijkste foutieve gedachte van allemaal is een negatieve (destructieve) gedachte. Negatief denken verhindert  je om verder te groeien, om verder te bouwen. Deze gedachten houden je klein en tasten jouw vertrouwen aan. Negatieve gedachten zijn als het ware een one-way-ticket with no happy ending. In het klassieke patroon wordt dit meestal gevolgd door foutief handelen, en zo heb je voor jezelf wederom de bevestiging dat je iets niet kan.

 

Hoe vaak heb je al in een situatie  gelegen waarbij je altijd op dezelfde manier de boot in gaat? En als die situatie wederom voorkomt, kan je vooraf al raden en al voor je zien wat er gebeurt. Meteen is daar dat beeld en de gedachte 'ik kan dat niet'. Hierdoor ga je het falen uitvergroten en aandacht geven, waardoor het realiteit wordt en wederom niet lukt.

Om het patroon van mislukken te doorbreken dien je eerst komaf te maken met foutief denken.

De oplossing zit hem daarna in enkel die dingen te doen die je wil doen. Denken aan wat steeds fout gaat proberen te elimineren. Laat de oude gevoelens niet de overhand nemen en breng de focus (desnoods in stappen) naar de uitvoering. Je voert opnieuw uit en kijkt wederom wat er gebeurt. Op deze manier ben je positief met een probleem bezig. Alles vanuit een positieve ingesteldheid. Probeer te leren van jouw fouten! 


IK KAN DAT NIET!


VOOR DE STOOT


Indien je dit als snookerspeler reeds zegt voordat je gaat stoten heb je weinig kans op slagen. Hoe kan je vanuit een negatieve gedachte en gevoel een stoot positief benaderen en positief trachten af te werken? Toch zijn er velen onder ons die deze fout maken.

De redenatie 'ik ga het toch proberen' is eveneens een foute. De impuls 'proberen' werkt heel anders in jouw lichaam en geest dan dat je zegt 'Ik doe het'. Als de ingesteldheid wordt afgesteld op 'proberen is dit een manier om zogezegd je best te doen, en als het mislukt kan je achteraf toch nog zeggen dat je toch geprobeerd hebt. Dit is een mentale benadering met haken en ogen aan. 'Proberen' is te mager en te pover. Zeg gewoon 'Ik ga dat doen'. Dit is een directe positieve affirmatie met een hele sterke impuls.  Heel de benadering van de stoot wordt hierdoor anders, en het verhoogt jouw kansen op slagen. En indien het mislukt, heb je jezelf tenminste mentaal fatsoenlijk ingesteld.


NA DE STOOT


Indien je na een stoot zegt 'Ik kan dat niet.' ga je wederom een negatieve gedachte bevestigen. En als dit regelmatig gebeurt, bestaat de kans dat je jouw gevoel vast gaat koppelen aan de situatie.

In plaats van dat je in nadrukkelijke vorm het falen bij jou legt, raden we je aan om de aandacht te verplaatsen naar wat er gebeurd is. In plaats van dat je zegt 'Zie je, dat lukte niet. Zie je, ik kan dat niet.' zou je dus kunnen zeggen 'die stoot is om die reden mislukt'. Zo wijs je het probleem aan waardoor iets niet is gelukt en leg je niet rechtstreeks de nadruk bij jezelf.