Oorzaken waarom je de pot mist


We kunnen tal van oorzaken aanhalen welke plaats vonden net voordat je ging missen. De belangrijkste zijn:

 

- foute inschatting van de pot,

- foute timing in de bal,

- foute techniek (scheef trekken van de keu, scheef stoten, beweging lichaam etc.),

- foute gedachten net voor de stoot.

 

Mogelijk zal je enkelen direct herkennen. Doch als we goed kijken naar wat er staat, zijn deze oorzaken niet de hoofdredenen waarom je een pot mist. In sommige situaties kan het zo zijn dat de speler ervaring en basic skills mist. Maar voor alle overige kunnen er in principe slechts 2 oorzaken zijn; namelijk op technisch en/of mentaal vlak. En veel van de technische oorzaken vinden dan nog zelfs hun oorsprong in het mentale gebied.

 

FOUTE INSCHATTING

Gebrek aan ervaring? Visuele problemen? Ondoordacht? Te snel? Gebrek aan concentratie?

 

FOUTE TIMING

Jezelf innerlijk op de foute manier klaar maken? De zaken onvoldoende uitvoeren met een doel? Niet betrokken? Gebrek aan concentratie?

 

FOUTE TECHNIEK

Kan zowel een technisch oorzakelijk verband hebben, als een mentaal oorzakelijk verband. In het mentale worden deze bijna steeds gelinkt aan angst en onzekerheid. Deze factoren zorgen ervoor dat het grote radarwerk niet meer soepel draait en de keu-actie hinder ondervindt.

 

FOUTE GEDACHTEN

Te snel afgeleid? Onvoldoende betrokken? Onprettige ervaring?

 

We kunnen hier besluiten dat missen menselijk is. Falen hoort bij elke sport.

Maar het zou spijtig zijn als dezelfde fouten je jaren lang blijven achtervolgen en jij je als speler steeds blijft ergeren of vluchtgedrag toont door de oorzaak ergens anders te leggen. Dan heb je de boodschap duidelijk niet begrepen. Werken aan jouw 'mental game' is echt 'werken'. Niet in een luie stoel zitten en denken dat het zich mettertijd vanzelf zal oplossen. Deze houding is te passief. Op deze manier kan je geen progressie maken.

Pak de situatie op de juiste manier aan. Toon weerbaarheid. Ga aan de trainingstafel op zoek naar de echte reden van jouw falen en werk hier aan. Dit vraagt inzet,  volharding. Je moet de confrontatie durven aangaan met jouw eigen onvolkomenheden en aanvaarden dat ze er zijn. Groeien op de tafel is groeien als mens. Probeer de bal steeds te raken met een duidelijke overtuiging en een doel. Je moet betrokken zijn in wat je doet. Je moet je voor de volle 100% geven.