Elleboog (stootarm)


De elleboog van de stootarm is een zeer belangrijk scharnierpunt dat aangestuurd wordt door de stoothand.

 

Het klinkt logisch dat we vertrekken vanuit een houding waarbij de elleboog recht boven de keu staat. Doch om mooi recht te stoten is dit niet een hoofdvereiste.

Als je nadrukkelijk toch de elleboog recht boven de keu wenst te plaatsen kunnen mogelijk spanningen in de schouderstreek en bovenrug optreden. Na verloop van tijd nemen die gedeeltelijk of geheel af. Indien de pijn blijft en toeneemt toch goed opletten, want dit kan leiden tot een sportblessure.

Ook opletten dat je niet gaat overcorrigeren. Mocht je twijfelen, kan het nooit kwaad om dit te gepasten tijde eens te laten controleren.

 

Mijn onderarm staat mooi recht op de keu. Dus ik kan mooi recht naar voor stoten.

Mis! Met een elleboog die mooi recht boven de keu staat kan je toch nog zijwaarts stoten. En met een elleboog die niet mooi recht op de keu staat kan je evenzeer recht stoten. In deze optiek is de aansturing van de keu door de stoothand eveneens van groot belang. Sterker zelfs nog. Elleboog en stoothand gaan meestal een interactie aan met elkaar. De positie van de elleboog kan invloed uitoefenen op de manier waarop een ‘swing’ met de arm wordt uitgevoerd, en andersom ook.

 

Vroeger werd er wel eens gezegd dat de elleboog gefixeerd diende te worden, maar dit is larie. Als je goed kijkt op tv zal je zien dat de elleboog flexibel is tijdens de voorbereiding en de stoot. Bij iedere backswing zakt de elleboog een beetje. En op het einde van de stoot zakt de elleboog ook omdat de hand naar voor gaat en de elleboog iets naar beneden trekt.Belangrijk tip !


Let er op dat je de positie van de elleboog t.o.v. de keu (van bovenaf gezien) niet verandert tijdens het stoten. Als je in de voorbereiding met de elleboog recht boven de keu zit, en je eindigt bij de stoot met de elleboog naar het lichaam toe of naar buiten, zal dit in veel gevallen negatief doorwerken in de zuiverheid van de beweging. Probeer hem steeds in diezelfde positie te houden. Start je met een elleboog die iets naar het lichaam gericht is, probeer dan ook zo te eindigen. Start je er recht boven, eindig er dan ook recht boven als je gestoten hebt.