Handbrug - Brughand


De handbrug dient te allen tijde stevig te staan en zou bij het stoten niet mogen bewegen, noch ruimte mogen toelaten om de keu zijwaarts te laten bewegen. De handbrug is dus simpel weg een stabiele brug waar de keu over glijdt. Het vormen van de handbrug wordt in stappen uitgevoerd:

 

- je legt de hand op de tafel en spreidt de vingers,
- de knokkels worden naar boven gebracht waardoor de vingers iets terug naar jou toe in het laken
trekken,
- met een lichte druk van de duim tegen de zijkant van de wijsvinger wordt een ‘V’ gevormd waar
de keu in wordt geplaatst.

 

 

Belangrijke tip !

Zorg ervoor dat, als je de onderarm en de hand op de tafel legt, de bovenrug van de hand mooi in het verlengde staat van de onderarm. Heel vaak zien we hier een verdraaiing van de pols waardoor de vingers van deze hand meer naar buiten gericht staan. Dit brengt een verhoging van spanning in de polsstreek met zich mee.

Daarenboven, als de pols rechter in het verlengde van de onderarm staat heeft de keu een kleiner schuifoppervlakte. Verdraai je de pols, dan gaat de keu over veel meer huid schuiven tussen duim en wijsvinger wat steeds stroever cueën is.


In de praktijk zal het wel eens voorvallen dat je jouw handbrug niet mooi kan plaatsen voor de witte bal omwille van een band of een andere bal of ballen. Dan is het natuurlijk aanpassen en ervoor zorgen dat je steeds zo ontspannen mogelijk stoot. Hieronder volgen een paar verschillende voorbeelden:


1. handbrug met enkel de vingers die steun zoeken bij de band

2. klassieke handbrug op de band (stand keu hoger!)

3. vlakke handbrug op de band met duim als geleider

4. vlakke handbrug op de band met middelvinger als geleider (+ grip band met de duim)

5. handbrug half band - half tafel

6. handbrug bij de pocket

7. verhoogde handbrug op de tafel (steun door 4 vingers)

8. verhoogde handbrug op de band

9. verhoogde handbrug op de tafel (steun door slechts 2 vingers = geeft minder stabiliteit!)