Hoofd


Er wordt aangeraden om in de mate van het mogelijke het hoofd zo laag mogelijk naar de keu toe te brengen. Dit heeft als voordeel dat je al liggend een beter zicht bekomt op de stootrichting.

Probeer het hoofd qua hoogte op haar plaats te houden tijdens de voorbereiding en de stoot, want iedere beweging kan een afwijking in resultaat tot gevolg hebben. Let ook goed op dat het hoofd niet naar boven beweegt tijdens het uitvoeren van de backswing. Na de beweging van het hoofd volgt de beweging van het lichaam waardoor de backswing meer naar boven uitgevoerd wordt dan nodig is.

 

Nadeel voor de wat oudere spelers en/of spelers met rug- of nekklachten is dat het niet altijd zo evident is om tegelijk het hoofd zeer laag op de keu te plaatsen en toch nog de kromming  te maken in de nekstreek om voorwaarts te kijken. Vecht niet tegen pijn! Iets door de knieën zakken is misschien minder ideaal, maar kan voor een oplossing zorgen.

 

Spelers die een bril dragen zullen mogelijk ook problemen ondervinden doordat de bovenste rand van de bril het zicht gaat storen. Een aangepaste bril met hogere brilrand is bij de meeste optiekers te verkrijgen. Lenzen kunnen ook voor een oplossing zorgen.

 

Durf experimenteren om de juiste positie boven de keu te bepalen. Er wordt soms wel eens beweerd dat iemand met een R meesteroog ook daadwerkelijk met het R oog boven de keu moet staan. Doch dit is niet steeds nodig. Soms zie je ook spelers die de keu volledig naast de kin plaatsen. Als dit werkt voor hen is dit fantastisch. Doch zelf raden wij het niet aan omdat je dan het andere oog veel minder gaat betrekken om te kijken, terwijl je in het dagelijkse leven dit wel steeds doet. Zoek naar wat jou het beste ligt.