Voorbereiding


Dit is tweeledig. Je hebt een voorbereiding rechtstaand aan de tafel en een voorbereiding al liggende alvorens te stoten.

 

Het is essentieel dat je rechtstaand achter de stootlijn voldoende tijd neemt om te kijken, in te voelen en een keuze te maken voordat je jezelf neerlegt in de houding. Al het denkwerk doe je rechtstaand!

 

Het klinkt misschien banaal, maar het is van groot belang om bij het instappen zicht op de bal / stootlijn te behouden. Het gebeurt heel vaak dat spelers goed starten, maar tijdens het plaatsen van de tweede voet met hun lichaam meegaan om zich daarna pas tijdens het aannemen van de houding opnieuw te heroriënteren naar hun stootlijn.

 

De foto hiernaast laat duidelijk zien dat tijdens het instappen het hoofd betrokken blijft tot de stootrichting.

 Eenmaal in de houding dient een voorbereiding om de nodige controles uit te voeren en jou als speler gevoelsmatig klaar te maken om te gaan stoten. Hier is het belangrijk om naar een vast patroon toe te groeien om te stoten. Want te veel variatie  in een basisbeweging werkt negatief in op het resultaat. We proberen daarentegen steeds hetzelfde patroon met gevoelens en mind-set op te roepen alvorens te stoten.

 

Voel het belang ook aan van de pauzes of stilstaande momenten tijdens de voorbereiding van de stoot. Deze zijn minstens even belangrijk als de momenten waarop de keu beweegt.